انجمن دو و میدانی معلولین tag:http://iriathletics.mihanblog.com 2017-07-26T06:47:20+01:00 mihanblog.com کائدی و دومین مدال 2017-07-23T15:51:44+01:00 2017-07-23T15:51:44+01:00 tag:http://iriathletics.mihanblog.com/post/845 علی اصغر هادی زاده کائدی در پرتاب نیزه صاحب مدال نقره پارا دو و میدانی جهانی شدپرتابگر نیزه ایران در کلاس F۳۴ به مدال نقره رقابت های جهانی پارا دو و ومیدانی در لندن دست پیدا کرد.به گزارش سایت کمیته ملی پارالمپیک، نماینده ایران در ماده پرتاب نیزه با پرتابی به میزان ۳۴ متر و ۸۸ سانتیمتر با کسب مدال نقره به کار خود پایان داد. کائدی پیش از این در ماده پرتاب وزنه صاحب مدال نقره شده بود. «موریسیو والنسیا» از کلمبیا در این ماده با پرتابی به میزان ۳۵ متر و ۲۱ سانتیمتر مدال طلا را بر گردن آویخت و «وانگ» از چین با ۳۳ م کائدی در پرتاب نیزه صاحب مدال نقره پارا دو و میدانی جهانی شد
کائدی در پرتاب نیزه صاحب مدال نقره پارا دو و میدانی جهانی شد
پرتابگر نیزه ایران در کلاس F۳۴ به مدال نقره رقابت های جهانی پارا دو و ومیدانی در لندن دست پیدا کرد.

به گزارش سایت کمیته ملی پارالمپیک، نماینده ایران در ماده پرتاب نیزه با پرتابی به میزان ۳۴ متر و ۸۸ سانتیمتر با کسب مدال نقره به کار خود پایان داد. کائدی پیش از این در ماده پرتاب وزنه صاحب مدال نقره شده بود. 

«موریسیو والنسیا» از کلمبیا در این ماده با پرتابی به میزان ۳۵ متر و ۲۱ سانتیمتر مدال طلا را بر گردن آویخت و «وانگ» از چین با ۳۳ متر و ۳۲ سانتیمتر صاحب مدال برنز شد.
]]>
امیری دوم شد 2017-07-23T15:49:16+01:00 2017-07-23T15:49:16+01:00 tag:http://iriathletics.mihanblog.com/post/844 علی اصغر هادی زاده حامد امیری بیستمین و آخرین مدال کاروان ایران را کسب کردنماینده پرتاب نیزه ایران در کلاس F۵۴ به مدال بیستم کاروان ایران در رقابت های جهانی پارا دو و میدانی دست پیدا کرد. به گزارش سایت کمیته ملی پارالمپیک، حامد امیری با پرتابی به میزان ۲۷ متر و ۸۱ سانتیمتر در پرتاب نیزه مدال نقره گرفت. نماینده ایران همچنین رکورد آسیا را هم بهبود بخشید. «استفانوداکیس» از یونان در این ماده با پرتاب ۲۸ متر و ۹۵ سانتیمتر صاحب مدال طلا شد.  مدال برنز هم به «الکساندر تریپوتوس» از بلغارستان با پرتاب ۲۷ متر حامد امیری بیستمین و آخرین مدال کاروان ایران را کسب کرد
حامد امیری بیستمین و آخرین مدال کاروان ایران را کسب کرد
نماینده پرتاب نیزه ایران در کلاس F۵۴ به مدال بیستم کاروان ایران در رقابت های جهانی پارا دو و میدانی دست پیدا کرد. 

به گزارش سایت کمیته ملی پارالمپیک، حامد امیری با پرتابی به میزان ۲۷ متر و ۸۱ سانتیمتر در پرتاب نیزه مدال نقره گرفت. نماینده ایران همچنین رکورد آسیا را هم بهبود بخشید. 

«استفانوداکیس» از یونان در این ماده با پرتاب ۲۸ متر و ۹۵ سانتیمتر صاحب مدال طلا شد.  

مدال برنز هم به «الکساندر تریپوتوس» از بلغارستان با پرتاب ۲۷ متر و ۷۸ سانتیمتر رسید
]]>
تبریک 2017-07-23T15:44:18+01:00 2017-07-23T15:44:18+01:00 tag:http://iriathletics.mihanblog.com/post/843 علی اصغر هادی زاده کسب مدال های با ارزش ورزشکاران عزیز در مسابقات جهانی دو و میدانی لندن را به همه ورزشکاران مربیان دست اندرکاران از صمیم قلب تبریک عرض مینمایم به امید موفقیت هر چه بیشتر در صحنه های بین الملل کسب مدال های با ارزش ورزشکاران عزیز در مسابقات جهانی دو و میدانی لندن را به همه ورزشکاران مربیان دست اندرکاران از صمیم قلب تبریک عرض مینمایم به امید موفقیت هر چه بیشتر در صحنه های بین الملل]]> پایان کار ورزشکاران در لندن 2017-07-23T15:43:34+01:00 2017-07-23T15:43:34+01:00 tag:http://iriathletics.mihanblog.com/post/842 علی اصغر هادی زاده پاکباز به مدال نقره پرتاب دیسک پارا دو و میدانی جهانی رسیدپرتابگر دیسک ایران در کلاس F۱۲ صاحب مدال نقره رقابت های پار دو و میدانی جهانی شد. به گزارش سایت کمیته ملی پارالمپیک، سامان پاکباز که روز گذشته به مدال طلای پرتاب وزنه دست پیدا کرده بود امروز یکشنبه در روز پایانی رقابت ها با پرتابی به میزان ۵۰ متر و هفت سانتیمتر به مدال نقره پرتاب دیسک رسید. در این ماده «هرمانس بلوم» از بلژیک با ۵۱ متر و ۱۶ سانتیمتر اول شد و لوپز اسپانیایی با ۴۴ متر و ۲۳ سانتیمتر سوم شد. کاروان ۲۰ نفره ایران پاکباز به مدال نقره پرتاب دیسک پارا دو و میدانی جهانی رسید
پاکباز به مدال نقره پرتاب دیسک پارا دو و میدانی جهانی رسید
پرتابگر دیسک ایران در کلاس F۱۲ صاحب مدال نقره رقابت های پار دو و میدانی جهانی شد. 

به گزارش سایت کمیته ملی پارالمپیک، سامان پاکباز که روز گذشته به مدال طلای پرتاب وزنه دست پیدا کرده بود امروز یکشنبه در روز پایانی رقابت ها با پرتابی به میزان ۵۰ متر و هفت سانتیمتر به مدال نقره پرتاب دیسک رسید. 

در این ماده «هرمانس بلوم» از بلژیک با ۵۱ متر و ۱۶ سانتیمتر اول شد و لوپز اسپانیایی با ۴۴ متر و ۲۳ سانتیمتر سوم شد. 

کاروان ۲۰ نفره ایران تا این لحظه در روز دهم این مسابقات موفق به کسب ۱۸ مدال، شامل سه مدال طلا، ۱۰  مدال نقره و پنج مدال برنز، شده است.

امان الله پاپی  (پرتاب نیزه) و علیرضا مختاری (پرتاب وزنه) و سامان پاکباز (پرتاب وزنه) مدال طلا کسب کرده اند. جواد حردانی در پرتاب وزنه، علی محمدیاری در پرتاب دیسک، محسن کائدی در پرتاب وزنه، مهران نکویی مجد در پرتاب وزنه، هاشمیه متقیان در پرتاب نیزه ، محمد خالوندی در پرتاب نیزه، سجاد نیک پرست در پرتاب نیزه، سیامک صالح فرج زاده در پرتاب دیسک، سجاد محمدیان در پرتاب وزنه و سامان پاکباز در پرتاب دیسک موفق به کسب مدال نقره شده اند و محسن مجیدی در پرتاب دیسک، علی اصغر جوانمردی در پرتاب وزنه، عبدالله حیدری در پرتاب نیزه، حامد امیری در پرتاب وزنه و اسدالله عظیمی در پرتاب وزنه مدال برنز کسب کرده اند.

۱۱۵۰ دو و میدانی کار از ۹۰ کشور جهان در این رقابت ها که در لندن در حال برگزاری است، حضور دارند
]]>
منتظری هشتم شد 2017-07-23T15:42:30+01:00 2017-07-23T15:42:30+01:00 tag:http://iriathletics.mihanblog.com/post/841 علی اصغر هادی زاده فاطمه منتظری در پرتاب وزنه رقابت های جهانی هشتم شدپرتابگر وزنه بانوی ایران در رقابت های جهانی پارا دو و میدانی با کسب جایگاه هشتمی به کار خود پایان داد. به گزارش سایت کمیته ملی پارالمپیک، فاطمه منتظری با پرتاب ۶ متر و ۹۵ سانتیمتر در پرتاب وزنه کلاس F۵۷ هشتم شد.نسیما از الجزایر با ۱۰ متر و ۵۹ سانتیمتر اول شد ، مدال نقره به اورتیس از مکزیک با پرتابی به میزان ۱۰ متر و ۵۱ سانتیمتر رسید و صفیه جلال از الجزایر با ۱۰ متر و ۲۹ سانتیمتر صاحب مدال برنز شد.  فاطمه منتظری در پرتاب وزنه رقابت های جهانی هشتم شد
فاطمه منتظری در پرتاب وزنه رقابت های جهانی هشتم شد
پرتابگر وزنه بانوی ایران در رقابت های جهانی پارا دو و میدانی با کسب جایگاه هشتمی به کار خود پایان داد. 

به گزارش سایت کمیته ملی پارالمپیک، فاطمه منتظری با پرتاب ۶ متر و ۹۵ سانتیمتر در پرتاب وزنه کلاس F۵۷ هشتم شد.

نسیما از الجزایر با ۱۰ متر و ۵۹ سانتیمتر اول شد ، مدال نقره به اورتیس از مکزیک با پرتابی به میزان ۱۰ متر و ۵۱ سانتیمتر رسید و صفیه جلال از الجزایر با ۱۰ متر و ۲۹ سانتیمتر صاحب مدال برنز شد. 
]]>
یک نقره دیگر برای محمدیان 2017-07-23T00:03:52+01:00 2017-07-23T00:03:52+01:00 tag:http://iriathletics.mihanblog.com/post/839 علی اصغر هادی زاده رقابت های جهانی دو و میدانی معلولین- لندن 2017؛سجاد محمدیان نقره گرفت/ شمار مدال های کاروان ایران به عدد 17 رسیدآخرین نماینده ایران در نهمین روز از مسابقات جهانی دو و میدانی معلولین، به نشان نقره در پرتاب وزنه دست یافت.سجاد محمدیان در مسابقات پرتاب وزنه، کلاس F42 در مصاف با 6 پرتابگر دیگر موفق شد با ثبت رکورد 14 متر و 44 سانتی متر به عنوان نایب قهرمانی دست یابد.نشان طلای این ماده به نماینده انگلستان با رکورد 17 متر و 52 سانتی متر رسید که رکورد جهان را نیز ارتقا داد و نماینده آلمان نیز با 1
رقابت های جهانی دو و میدانی معلولین- لندن 2017؛
سجاد محمدیان نقره گرفت/ شمار مدال های کاروان ایران به عدد 17 رسید

آخرین نماینده ایران در نهمین روز از مسابقات جهانی دو و میدانی معلولین، به نشان نقره در پرتاب وزنه دست یافت.

سجاد محمدیان در مسابقات پرتاب وزنه، کلاس F42 در مصاف با 6 پرتابگر دیگر موفق شد با ثبت رکورد 14 متر و 44 سانتی متر به عنوان نایب قهرمانی دست یابد.

نشان طلای این ماده به نماینده انگلستان با رکورد 17 متر و 52 سانتی متر رسید که رکورد جهان را نیز ارتقا داد و نماینده آلمان نیز با 13 متر و 87 سانتی متر سوم شد

رقابت های جهانی دو و میدانی معلولین- لندن 2017؛
]]>
صالح فرج زاده تقره گرفت 2017-07-22T23:58:54+01:00 2017-07-22T23:58:54+01:00 tag:http://iriathletics.mihanblog.com/post/838 علی اصغر هادی زاده نسخه قابل چاپرقابت های جهانی دو و میدانی معلولین- لندن 2017؛صالح فرج زاده در پرتاب دیسک نقره گرفت/ کاروان ایران شانزده مداله شددر نهمین روز از رقابت ها جهانی دو و میدانی معلولین، نماینده پرتاب دیسک ایران موفق به کسب نشان نقره در پرتاب دیسک شد.سیامک صالح فرج زاده در مسابقات ماده پرتاب دیسک، کلاس F34 ، در مصاف با 10 پرتابگر دیگر به میدان رفت و در نهایت با ثبت رکورد 35 متر و 2 سانتی متر به عنوان نایب قهرمانی دست یافت.نشان طلای این ماده به نماینده چین با رکورد 37 متر و 16 سانتی متر رسید و پرتابگری ا نسخه قابل چاپ
رقابت های جهانی دو و میدانی معلولین- لندن 2017؛
صالح فرج زاده در پرتاب دیسک نقره گرفت/ کاروان ایران شانزده مداله شد

در نهمین روز از رقابت ها جهانی دو و میدانی معلولین، نماینده پرتاب دیسک ایران موفق به کسب نشان نقره در پرتاب دیسک شد.

سیامک صالح فرج زاده در مسابقات ماده پرتاب دیسک، کلاس F34 ، در مصاف با 10 پرتابگر دیگر به میدان رفت و در نهایت با ثبت رکورد 35 متر و 2 سانتی متر به عنوان نایب قهرمانی دست یافت.

نشان طلای این ماده به نماینده چین با رکورد 37 متر و 16 سانتی متر رسید و پرتابگری از تونس نیز با رکورد 34 متر و 35 سانتی متر در جایگاه سوم ایستاد.

]]>
پاکباز طلایی شد 2017-07-22T14:50:18+01:00 2017-07-22T14:50:18+01:00 tag:http://iriathletics.mihanblog.com/post/837 علی اصغر هادی زاده پاکباز در پرتاب وزنه پارا دو و میدانی جهانی اول شد / کسب سومین مدال طلاسامان پاکباز از ایران به مدال طلای ماده پرتاب وزنه کلاس F۱۲ رقابت های پارا دو و میدانی جهانی دست یافت.به گزارش سایت کمیته ملی پارالمپیک، پاکباز با پرتاب ۱۵ متر و ۸۳ سانتیمتر در جایگاه نخست این ماده قرار گرفت.«رومن دانیلیوک» از اوکراین با پرتابی به میزان ۱۵ متر ۴۴ سانتیمتر به مدال نقره رسید و مدال برنز به «لوپز گونزالس»، پرتابگر اسپانیایی، با پرتاب ۱۵ متر ۴۴ سانتیمتر رسید.پیش از این امان الله پاپی و علیرضا مختاری موفق به دریاف پاکباز در پرتاب وزنه پارا دو و میدانی جهانی اول شد / کسب سومین مدال طلا
پاکباز در پرتاب وزنه پارا دو و میدانی جهانی اول شد / کسب سومین مدال طلا
سامان پاکباز از ایران به مدال طلای ماده پرتاب وزنه کلاس F۱۲ رقابت های پارا دو و میدانی جهانی دست یافت.

به گزارش سایت کمیته ملی پارالمپیک، پاکباز با پرتاب ۱۵ متر و ۸۳ سانتیمتر در جایگاه نخست این ماده قرار گرفت.

«رومن دانیلیوک» از اوکراین با پرتابی به میزان ۱۵ متر ۴۴ سانتیمتر به مدال نقره رسید و مدال برنز به «لوپز گونزالس»، پرتابگر اسپانیایی، با پرتاب ۱۵ متر ۴۴ سانتیمتر رسید.

پیش از این امان الله پاپی و علیرضا مختاری موفق به دریافت دو مدال طلا از این رقابت ها شده اند.
]]>
مختاری طلایی و عظیمی برنزی شد 2017-07-22T00:06:45+01:00 2017-07-22T00:06:45+01:00 tag:http://iriathletics.mihanblog.com/post/836 علی اصغر هادی زاده رقابت های جهانی دو و میدانی معلولین- لندن 2017؛دومین نشان طلای کاروان ایران به نام مختاری ثبت شد/ عظیمی برنز گرفتهشتمین روز از رقابت های جهانی دو و میدانی معلولین با کسب یک نشان طلا و یک نشان برنز برای کاروان کشورمان همراه بود.علیرضا مختاری و اسداله عظیمی، دو نماینده ایران در ماده پرتاب وزنه، کلاس F53 با هفت پرتابگر دیگر به رقابت پرداختند.در پایان این مسابقات این ماده علیرضا مختاری با رکورد 8 متر و 35 سانتی متر ضمن دست یابی به نشان طلا، رکورد آسیا را نیز بهبود بخشید.عظیمی، دیگر نماینده کشو
رقابت های جهانی دو و میدانی معلولین- لندن 2017؛
دومین نشان طلای کاروان ایران به نام مختاری ثبت شد/ عظیمی برنز گرفت

هشتمین روز از رقابت های جهانی دو و میدانی معلولین با کسب یک نشان طلا و یک نشان برنز برای کاروان کشورمان همراه بود.

علیرضا مختاری و اسداله عظیمی، دو نماینده ایران در ماده پرتاب وزنه، کلاس F53 با هفت پرتابگر دیگر به رقابت پرداختند.

در پایان این مسابقات این ماده علیرضا مختاری با رکورد 8 متر و 35 سانتی متر ضمن دست یابی به نشان طلا، رکورد آسیا را نیز بهبود بخشید.

عظیمی، دیگر نماینده کشورمان در این ماده با رکورد 7 متر و 96 سانتی متر به نشان برنز دست یافت و نماینده آمریکا نیز  با رکورد 8 متر و 13 سانتی متر نایب قهرمان شد.

کاروان ایران تا کنون موفق به کسب یک نشان طلا، 7 نقره و 4 برنز شده است و با احتساب نشان طلای مختاری و نشان برنز عظیمی، شمار مدال های ایران به عدد 14 رسید

]]>
امیری سوم و باقری چهارم شد 2017-07-21T02:14:30+01:00 2017-07-21T02:14:30+01:00 tag:http://iriathletics.mihanblog.com/post/835 علی اصغر هادی زاده رقابت های جهانی دو و میدانی معلولین- لندن 2017؛حامد امیری به نشان برنز دست یافت/ جلیل باقری در جایگاه چهارم جهان ایستادهفتمین روز از رقابت های جهانی دو و میدانی معلولین با کسب یک نشان برنز برای کاروان ایران همراه بود.حامد امیری و جلیل باقری دو نماینده ایران در رقابت های پرتاب وزنه، کلاس F55 با هفت پرتابگر دیگر به رقابت پرداختند.در پایان مسابقات این ماده، حامد امیری با رکورد 11 متر و 17 سانتی متر به نشان برنز دست یافت و جلیل باقری نیز با رکورد 10 متر و 94 سانتی متر چهارم شد.عنوان قهرمای این ماده
رقابت های جهانی دو و میدانی معلولین- لندن 2017؛
حامد امیری به نشان برنز دست یافت/ جلیل باقری در جایگاه چهارم جهان ایستاد

هفتمین روز از رقابت های جهانی دو و میدانی معلولین با کسب یک نشان برنز برای کاروان ایران همراه بود.

حامد امیری و جلیل باقری دو نماینده ایران در رقابت های پرتاب وزنه، کلاس F55 با هفت پرتابگر دیگر به رقابت پرداختند.

در پایان مسابقات این ماده، حامد امیری با رکورد 11 متر و 17 سانتی متر به نشان برنز دست یافت و جلیل باقری نیز با رکورد 10 متر و 94 سانتی متر چهارم شد.

عنوان قهرمای این ماده به پرتابگری از بلغارستان با رکورد 12 متر و 47 سانتی متر رسید که موفق به جابجایی رکورد جهان نیز شد و نماینده هلند با رکورد 11 متر و 37 سانتی متر نایب قهرمان شد.

کاروان ایران تا کنون موفق به کسب یک نشان طلا، 7 نقره و 3 برنز شده است و با احتساب مدال نشان برنز امیری، شمار مدالهای کاروان ایران به عدد 12 رسید.

فردا، جمعه، 30 تیر ماه و در هشتمین روز مسابقات اسداله عظیمی و علیرضا مختاری در رقابت های ماده پرتاب وزنه، کلاس F53 به مصاف حریفان خواهند رفت.

]]>
دیدار با خادم 2017-07-20T14:26:26+01:00 2017-07-20T14:26:26+01:00 tag:http://iriathletics.mihanblog.com/post/834 علی اصغر هادی زاده هشتمین دوره مسابقات پارا دو و میدانی قهرمانی جهان / مدال آوران با امیررضا خادم دیدار کردندمدال آوران مسابقات پارا دو و میدانی قهرمانی جهان با امیررضا خادم، معاون پارلمانی حقوقی و امور استانهای وزیر ورزش و جوانان دیدار کردند.به گزارش روابط عمومی کمیته، شب گذشته پس از پایان ششمین روز رقابتهای پارا دو و میدانی قهرمانی جهان، امیررضا خادم معاون وزیر ورزش و جوانان که برای بازدید از روند شرکت پارا دو و میدانی کاران کشورمان به محل برگزاری مسابقات عازم شده است، با مدال آوران کشورمان جواد حردانی، محسن مجی هشتمین دوره مسابقات پارا دو و میدانی قهرمانی جهان / مدال آوران با امیررضا خادم دیدار کردند
هشتمین دوره مسابقات پارا دو و میدانی قهرمانی جهان / مدال آوران با امیررضا خادم دیدار کردند
مدال آوران مسابقات پارا دو و میدانی قهرمانی جهان با امیررضا خادم، معاون پارلمانی حقوقی و امور استانهای وزیر ورزش و جوانان دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی کمیته، شب گذشته پس از پایان ششمین روز رقابتهای پارا دو و میدانی قهرمانی جهان، امیررضا خادم معاون وزیر ورزش و جوانان که برای بازدید از روند شرکت پارا دو و میدانی کاران کشورمان به محل برگزاری مسابقات عازم شده است، با مدال آوران کشورمان جواد حردانی، محسن مجیدی، علی محمدیاری، مهران نکویی، علی اصغر جوانمردی، هاشمیه متقیان، امرالله پاپی، محمد خالوندی، عبد الله حیدری و سجاد نیک پرست دیدار و گفت و گو کرد.
در این نشست که با حضور مسعود اشرفی دبیرکل و سرپرست تیم اعزامی و مربیان تیم ملی برگزار شد، معاون وزیر ورزش و جوانان به تقدیر از عملکرد مدال آوران پرداخت.
لازم به ذکر است تا کنون در پایان ششمین روز از مسابقات پارا دو و میدانی قهرمانی جهان که در استادیوم المپیک لندن برپا می شود، ورزشکاران ایران موفق به کسب یک مدال طلا، شش مدال نقره و سه مدال برنز شده اند
]]>
سجاد هم نقره ای شد 2017-07-20T14:23:53+01:00 2017-07-20T14:23:53+01:00 tag:http://iriathletics.mihanblog.com/post/833 علی اصغر هادی زاده هشتمین دوره مسابقات پارا دو و میدانی قهرمانی جهان / سجاد نیک پرست بر سکوی دوم پرتاب نیزه پارا دو و میدانی جهانی ایستادسجاد نیک پرست مدال نقره پرتاب نیزه ششمین روز از مسابقات پارا دو و میدانی قهرمانی جهان را برای ایران به ارمغان آورد.به گزارش سایت کمیته ملی پارالمپیک، ششمین روز از رقابتهای پارادوومیدانی قهرمانی جهان امشب با برگزاری مسابقه پرتاب نیزه کلاس F۱۳و F۱۲ گروه نابینایان و کم بینایایان در استادیوم المپیک لندن، محل برگزاری این رقابت ها،  دنبال شد و سجاد نیک پرست اولین نماینده گروه نابی هشتمین دوره مسابقات پارا دو و میدانی قهرمانی جهان / سجاد نیک پرست بر سکوی دوم پرتاب نیزه پارا دو و میدانی جهانی ایستاد
هشتمین دوره مسابقات پارا دو و میدانی قهرمانی جهان / سجاد نیک پرست بر سکوی دوم پرتاب نیزه پارا دو و میدانی جهانی ایستاد
سجاد نیک پرست مدال نقره پرتاب نیزه ششمین روز از مسابقات پارا دو و میدانی قهرمانی جهان را برای ایران به ارمغان آورد.

به گزارش سایت کمیته ملی پارالمپیک، ششمین روز از رقابتهای پارادوومیدانی قهرمانی جهان امشب با برگزاری مسابقه پرتاب نیزه کلاس F۱۳و F۱۲ گروه نابینایان و کم بینایایان در استادیوم المپیک لندن، محل برگزاری این رقابت ها،  دنبال شد و سجاد نیک پرست اولین نماینده گروه نابینایان و کم بینایان ایران موفق شد با رکورد ۶۱ متر و ۸۸ سانتیمتر مدال نقره  این رقابت ها را به گردن آویزد.

در این ماده الکس اسوچنکف پرتابگر ازبکستانی با ثبت رکورد جهانی ۷۱/۰۱ به قهرمانی رسید. کابررا از اسپانیا با رکورد ۶۱/۵۳ متر سوم شد.

به این ترتیب با مدال نقره سجاد نیک پرست مجموع مدال های  کاروان پارا دو و میدانی کشورمان به یک مدال طلا، شش مدال نقره و سه برنز رسید.

فردا و در هفتمین روز مسابقات پارا دو و میدانی قهرمانی جهان دو نماینده کشورمان جلیل باقری و حامد امیری در پرتاب وزنه کلاس F۵۵ از ساعت ۲۲/۳۰ به وقت تهران به مصاف حریفان جهانی خود می روند
]]>
سکوی نیزه کلاس 57 مخصمص ورزشکاران ایران 2017-07-18T22:39:03+01:00 2017-07-18T22:39:03+01:00 tag:http://iriathletics.mihanblog.com/post/832 علی اصغر هادی زاده رقابت های جهانی دو و میدانی معلولین- لندن 2017؛پاپی اولین طلایی کاروان ایران شد/ خالوندی و حیدری نقره و برنز گرفتندسه سکوی جهانی پرتاب نیزه کلاس F57 به دو و میدانی کاران ایرانی رسید.در جریان رقابت های پنجمین روز از مسابقات جهانی دو و میدانی معلولین، سه نماینده کشورمان در رقابت های پرتاب نیزه، کلاس F57 به مصاف حریفان رفتند و موفق شدند سه نشان ارزشمند این ماده را به نام کشورمان ثبت کنند.امان اله پاپی، ملی پوش جوان کشورمان با ثبت رکورد 44 متر و 87 سانتی متر به عنوان قهرمانی و نشان طلا دست یافت، محم
رقابت های جهانی دو و میدانی معلولین- لندن 2017؛
پاپی اولین طلایی کاروان ایران شد/ خالوندی و حیدری نقره و برنز گرفتند

سه سکوی جهانی پرتاب نیزه کلاس F57 به دو و میدانی کاران ایرانی رسید.

در جریان رقابت های پنجمین روز از مسابقات جهانی دو و میدانی معلولین، سه نماینده کشورمان در رقابت های پرتاب نیزه، کلاس F57 به مصاف حریفان رفتند و موفق شدند سه نشان ارزشمند این ماده را به نام کشورمان ثبت کنند.

امان اله پاپی، ملی پوش جوان کشورمان با ثبت رکورد 44 متر و 87 سانتی متر به عنوان قهرمانی و نشان طلا دست یافت، محمد خالوندی با رکورد 42 متر و 18 سانتی متر به عنوان نایب قهرمانی رسید و عنوان سوم نیز به نام عبداله حیدری با رکورد 41 متر و 83 سانتی متر ثبت شد.

در رقابت های این ماده در مجموع 8 پرتابگر حضور داشتند که سه نفر از آنها نماینده ایران بودند.

تا پایان پنجمین روز از رقابت های جهانی لندن، شمار نشان های کاروان ایران به یک طلا، 6 نقره و 3 برنز رسید.

فردا، چهارشنبه و در ششمین روزمسابقات، سجاد نیک پرست در بخش نابینایان و کم بینایان به مصاف حریفان خود در ماده پرتاب نیزه، کلاس F13 خواهد رفت.

رقابت های جهانی دو ومیدانی لندن با حضور بیش از هزار ورزشکار از 100 کشور دنیا، از 23 تیر تا اول مرداد ماه در جریان است و کاروان ایران نیز با 20 ورزشکار در این مسابقات حضور یافته است.

]]>
مدال با ارزش متقیان 2017-07-17T22:33:26+01:00 2017-07-17T22:33:26+01:00 tag:http://iriathletics.mihanblog.com/post/831 علی اصغر هادی زاده رقابت های جهانی دو و میدانی معلولین- لندن 2017؛متقیان در پرتاب نیزه نقره گرفت/ هفتمین مدال کاروان ایران به نام بانوان ثبت شددر چهارمین روز از رقابت های دو و میدانی معلولین جهان، بانوی پرتابگر کشورمان در ماده پرتاب نیزه، کلاس F56 به نشان نقره دست یافت.متقیان در مسابقات این ماده در مصاف با 8 پرتابگر دیگر موفق شد با ثبت رکورد نهایی 20 متر و 66 سانتی متر به عنوان نایب قهرمانی و نشان نقره دست یابد و رکورد آسیا را نیز ارتقا دهد.مدال طلای این ماده به نماینده لیتوانی رسید که موفق شد با رکورد 27 مت
رقابت های جهانی دو و میدانی معلولین- لندن 2017؛
متقیان در پرتاب نیزه نقره گرفت/ هفتمین مدال کاروان ایران به نام بانوان ثبت شد

در چهارمین روز از رقابت های دو و میدانی معلولین جهان، بانوی پرتابگر کشورمان در ماده پرتاب نیزه، کلاس F56 به نشان نقره دست یافت.

متقیان در مسابقات این ماده در مصاف با 8 پرتابگر دیگر موفق شد با ثبت رکورد نهایی 20 متر و 66 سانتی متر به عنوان نایب قهرمانی و نشان نقره دست یابد و رکورد آسیا را نیز ارتقا دهد.

مدال طلای این ماده به نماینده لیتوانی رسید که موفق شد با رکورد 27 متر و 7 سانتی متر     ضمن دست یابی به عنوان قهرمانی، رکورد جهان را نیز ارتقا دهد و مقام سوم نیز به نماینده آلمان بارکورد 20 متر و 57 سانتی متر رسید.

پیش از این جواد حردانی، علی محمدیاری، محسن کائیدی و مهران نکوئی مجد موفق به کسب 4 نشان نقره برای کشورمان شدند و محسن مجیدی و علی اصغر جوانمردی نیز 2 نشان برنز برای کاروان ایران به ارمغان آوردند و با احتساب نشان نقره متقیان، شمار مدال های کشورمان در این مسابقات به عدد 7 رسید.

فردا و در پنجمین روز از رقابت ها، محمد خالوندی، امان اله پاپی و عبداله حیدری از ساعت 19:40 به وقت محلی لندن در رقابت های ماده پرتاب نیزه، کلاس F56/57 شرکت می کنند.

رقابت های جهانی دو ومیدانی لندن با حضور بیش از هزار ورزشکار از 100 کشور دنیا، از 23 تیر تا اول مرداد ماه در جریان است و کاروان ایران نیز با 20 ورزشکار در این مسابقات حضور یافته است.

]]>
یاری هم نقره ای شد 2017-07-16T23:49:24+01:00 2017-07-16T23:49:24+01:00 tag:http://iriathletics.mihanblog.com/post/830 علی اصغر هادی زاده شما اینجا هستید:خانهمحمدیاری نایب قهرمان شد / باقری در جایگاه پنجم ایستادارسال شده توسط parasport در تاریخ دوشنبه, 04/26/1396 - 00:20نسخه قابل چاپرقابت های جهانی دو و میدانی معلولین- لندن 2017؛محمدیاری نایب قهرمان شد / باقری در جایگاه پنجم ایستادعلی محمدیاری و جلیل باقری دیگر نمایندگان ایران در دومین روز مسابقات جهانی لندن بودند که در ماده پرتاب دیسک، کلاس F55/56 با حریفان خود روبرو شدند.در رقابت های این ماده 6 پرتابگر با هم به رقابت پرداختند و در پایان علی محمدیاری در کلاس F56 با ثبت

محمدیاری نایب قهرمان شد / باقری در جایگاه پنجم ایستاد

نسخه قابل چاپنسخه قابل چاپ
رقابت های جهانی دو و میدانی معلولین- لندن 2017؛
محمدیاری نایب قهرمان شد / باقری در جایگاه پنجم ایستاد

علی محمدیاری و جلیل باقری دیگر نمایندگان ایران در دومین روز مسابقات جهانی لندن بودند که در ماده پرتاب دیسک، کلاس F55/56 با حریفان خود روبرو شدند.

در رقابت های این ماده 6 پرتابگر با هم به رقابت پرداختند و در پایان علی محمدیاری در کلاس F56 با ثبت رکورد 43 متر و 53 سانتی متر به عنوان نایب قهرمانی و نشان نقره دست یافت و جلیل باقری دیگر نماینده کشورمان در این ماده کلاس F55 نیز با ثبت رکورد 37 متر و 52 سانتی متر درجایگاه پنجم جهان ایستاد.

عنوان قهرمانی این ماده به پرتابگری از کوبا با رکورد 45 متر و 47 سانتی متر رسید و نماینده مصر نیز با رکورد 37 متر و 75 سانتی متر سوم شد.

]]>