انجمن دو و میدانی معلولین
مواد مسابقات دو و میدانی مردان که توکیو 2020برگزار خواهد شد
کلاس 100 200 400 800 1500 5000 نیزه وزنه دیسک طول
11 11.22 no 51.57 no 4.14.07 16.03.19 no 15.16 36.81 6.09
12 11.11 no 50.51 no 3.55.12 15.00.09 56.8 no 6.99
13 بله بله بله خیر no no 6.56
مواد مسابقات دو و میدانی زنان که توکیو 2020برگزار خواهد شد
کلاس 100 200 400 1500 وزنه دیسک نیزه 5000 طول  
11 12.37 25.55 59.73 5.01.77 11.69 32.05 no no 4.49  
12 12.58 26.28 1.02.55 4.45.13 no 34 5.22  
13 12.44 no 59.09 no no no no  
مهم :مواد فوق در توکیو2020 برگزار میشود و رکوردها ی پنجم جهان تا کنون صرفا برای حمایت فدراسیون از ورزشکاران بوده ورکوردهای اعزامی به مسابقات جهانی توسط پارلمپیک مشخص و به اطلاع خواهد رسید
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نتایج مسابقات تیم ملی دو و میدانی پاراسیایی جاکارتا
نام و نام خانوادگی کلاس  ماده رکورد مقام
بهزاد عزیزی 13 نیزه 65/62 دوم
سید عرفان حسینی 12 نیزه 58/17 سوم
علی شمشیری 13 نیزه 21/33 ششم
عذرا مهدوی کیا 13 1500 5.16.65 اول
هاجر تکناز 11 وزنه 8.12 هفتم
وحید علی نجیمی 12 200 22.6 اول
امید ظریف 13 200 23.05 سوم
محمد مشهد یان 13 200 no حذف
علیرضا فرح 13 200 26.39 حذف
عذرا مهدوی کیا 13 نیزه 32/24 سوم
مهدی اولاد 11 وزنه 14 اول
نور محمد ارخی 11 وزنه 12/64 دوم
اریان لطفی 11 وزنه 11.16 چهارم
هاجر صفرزاده 12 200 27.94 دوم
سامان پاکباز 12 وزنه 15/19 دوم
مسعود حیدری 12 وزنه 14/47 سوم
وحید علی نجیمی 12 100 11.42 حذف
امیر خسروانی 12 100 11.50 حذف
امید ظریف 13 100 11.49 سوم
مهدی اولاد 11 دیسک 42.37 اول
اریان لطفی 11 دیسک 34.14 سوم
نور محمد ارخی 11 دیسک 33.16 پنجم
هاجر صفرزاده 12 100 13.68 سوم
عذرا مهدوی کیا 13 400 1.08.18 سوم
امید ظریف 13 400 51.41 اول
علیرضا فرح 13 400 52.90 چهارم
محمد مشهد یان 13 400 54.99 پنجم
راضیه محمودی 12 دیسک 29.23 چهارم
امیر خسروانی 12 طول 7/.1 سوم
وحید علی نجیمی 12 400 49.98 اول
حمید اسلامی 11 1500 4.18.18 اول
میکائیل دیانی 12 1500 4.14.04 چهارم
علس الهی 12 1500 4.15.76 پنجم
هاجر صفرزاده 12 400 1.06.80 دوم
سامان پاکباز 12 دیسک 51.06 اول
مسعود حیدری 12 دیسک 48.39 دوم
میکائیل دیانی 12 5000 16.19.96 سوم
علی الهی 12 5000 مصدوم خطا
حمید اسلامی 11 5000 16.17.00 خطا
هاجر تکتاز 11 دیسک 20.08 چهارم
مجموع   8طلا 5نقره 10برنز
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 19 مهر 1397 :: نویسنده : علی اصغر هادی زاده
نتایج مسابقات تیم ملی دو و میدانی پاراسیایی جاکارتا
نام و نام خانوادگی کلاس  ماده رکورد مقام
بهزاد عزیزی 13 نیزه 65/62 دوم
سید عرفان حسینی 12 نیزه 58/17 سوم
علی شمشیری 13 نیزه 21/33 ششم
عذرا مهدوی کیا 13 1500 5.16.65 اول
هاجر تکناز 11 وزنه 8.12 هفتم
وحید علی نجیمی 12 200 22.6 اول
امید ظریف 13 200 23.05 سوم
محمد مشهد یان 13 200 no حذف
علیرضا فرح 13 200 26.39 حذف
عذرا مهدوی کیا 13 نیزه 32/24 سوم
مهدی اولاد 11 وزنه 14 اول
نور محمد ارخی 11 وزنه 12/64 دوم
اریان لطفی 11 وزنه 11.16 چهارم
هاجر صفرزاده 12 200 27.94 دوم
سامان پاکباز 12 وزنه 15/19 دوم
مسعود حیدری 12 وزنه 14/47 سوم
وحید علی نجیمی 12 100 11.42 حذف
امیر خسروانی 12 100 11.50 حذف
امید ظریف 13 100 11.49 سوم
مهدی اولاد 11 دیسک 42.37 اول
اریان لطفی 11 دیسک 34.14 سوم
نور محمد ارخی 11 دیسک 33.16 پنجم
هاجر صفرزاده 12 100 13.68 سوم
عذرا مهدوی کیا 13 400 1.08.18 سوم
امید ظریف 13 400 51.41 اول
علیرضا فرح 13 400 52.90 چهارم
محمد مشهد یان 13 400 54.99 پنجم
راضیه محمودی 12 دیسک 29.23 چهارم
امیر خسروانی 12 طول 7/.1 سوم
وحید علی نجیمی 12 400 49.98 اول
حمید اسلامی 11 1500 4.18.18 اول
میکائیل دیانی 12 1500 4.14.04 چهارم
علس الهی 12 1500 4.15.76 پنجم
هاجر صفرزاده 12 400 1.06.80 دوم
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 19 مهر 1397 :: نویسنده : علی اصغر هادی زاده
نتایج مسابقات تیم ملی دو و میدانی پاراسیایی جاکارتا
نام و نام خانوادگی کلاس  ماده رکورد مقام
بهزاد عزیزی 13 نیزه 65/62 دوم
سید عرفان حسینی 12 نیزه 58/17 سوم
علی شمشیری 13 نیزه 21/33 ششم
عذرا مهدوی کیا 13 1500 5.16.65 اول
هاجر تکناز 11 وزنه 8.12 هفتم
وحید علی نجیمی 12 200 22.6 اول
امید ظریف 13 200 23.05 سوم
محمد مشهد یان 13 200 no حذف
علیرضا فرح 13 200 26.39 حذف
عذرا مهدوی کیا 13 نیزه 32/24 سوم
مهدی اولاد 11 وزنه 14 اول
نور محمد ارخی 11 وزنه 12/64 دوم
اریان لطفی 11 وزنه 11.16 چهارم
هاجر صفرزاده 12 200 27.94 دوم
سامان پاکباز 12 وزنه 15/19 دوم
مسعود حیدری 12 وزنه 14/47 سوم
وحید علی نجیمی 12 100 11.42 حذف
امیر خسروانی 12 100 11.50 حذف
امید ظریف 13 100 11.49 سوم
مهدی اولاد 11 دیسک 42.37 اول
اریان لطفی 11 دیسک 34.14 سوم
نور محمد ارخی 11 دیسک 33.16 پنجم
هاجر صفرزاده 12 100 13.68 سوم
عذرا مهدوی کیا 13 400 1.08.18 سوم
امید ظریف 13 400 51.41 اول
علیرضا فرح 13 400 52.90 چهارم
محمد مشهد یان 13 400 54.99 پنجم
راضیه محمودی 12 دیسک 29.23 چهارم
امیر خسروانی 12 طول 7/.1 سوم
وحید علی نجیمی 12 400 49.98 اول
حمید اسلامی 11 1500 4.18.18 اول
میکائیل دیانی 12 1500 4.14.04 چهارم
علس الهی 12 1500 4.15.76 پنجم
هاجر صفرزاده 12 400 1.06.80 دوم
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نتایج مسابقات تیم ملی دو و میدانی پاراسیایی جاکارتا
نام و نام خانوادگی کلاس  ماده رکورد مقام
بهزاد عزیزی 13 نیزه 65/62 دوم
سید عرفان حسینی 12 نیزه 58/17 سوم
علی شمشیری 13 نیزه 21/33 ششم
عذرا مهدوی کیا 13 1500 5.16.65 اول
هاجر تکناز 11 وزنه 8.12 هفتم
وحید علی نجیمی 12 200 22.6 اول
امید ظریف 13 200 23.05 سوم
محمد مشهد یان 13 200 no حذف
علیرضا فرح 13 200 26.39 حذف
عذرا مهدوی کیا 13 نیزه 32/24 سوم
مهدی اولاد 11 وزنه 14 اول
نور محمد ارخی 11 وزنه 12/64 دوم
اریان لطفی 11 وزنه 11.16 چهارم
هاجر صفرزاده 12 200 27.94 دوم
سامان پاکباز 12 وزنه 15/19 دوم
مسعود حیدری 12 وزنه 14/47 سوم
وحید علی نجیمی 12 100 11.42 حذف
امیر خسروانی 12 100 11.50 حذف
امید ظریف 13 100 11.49 سوم
مهدی اولاد 11 دیسک 42.37 اول
اریان لطفی 11 دیسک 34.14 سوم
نور محمد ارخی 11 دیسک 33.16 پنجم
هاجر صفرزاده 12 100 13.68 سوم
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 17 مهر 1397 :: نویسنده : علی اصغر هادی زاده
نتایج مسابقات تیم ملی دو و میدانی پاراسیایی جاکارتا
نام و نام خانوادگی کلاس  ماده رکورد مقام
بهزاد عزیزی 13 نیزه 65/62 دوم
سید عرفان حسینی 12 نیزه 58/17 سوم
علی شمشیری 13 نیزه 21/33 ششم
عذرا مهدوی کیا 13 1500 5.16.65 اول
وحید علی نجیمی 12 200 22.6 اول
امید ظریف 13 200 23.05 سوم
محمد مشهد یان 13 200 no حذف
علیرضا فرح 13 200 26.39 حذف
عذرا مهدوی کیا 13 نیزه 32/24 سوم
مهدی اولاد 11 وزنه 14 اول
نور محمد ارخی 11 وزنه 12/64 دوم
اریان لطفی 11 وزنه 11.16 چهارم
هاجر صفرزاده 12 200 27.94 دوم
سامان پاکباز 12 وزنه 15/19 دوم
مسعود حیدری 12 وزنه 14/47 سوم
وحید علی نجیمی 12 100 11.42 حذف
امیر خسروانی 12 100 11.50 حذف
امید ظریف 13 100 11.49 سوم
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نتایج مسابقات تیم ملی دو و میدانی پاراسیایی جاکارتا
نام و نام خانوادگی کلاس  ماده رکورد مقام
بهزاد عزیزی 13 نیزه 65/62 دوم
سید عرفان حسینی 12 نیزه 58/17 سوم
علی شمشیری 13 نیزه 21/33 ششم
عذرا مهدوی کیا 13 1500 5.16.65 اول
وحید علی نجیمی 12 200 22.6 اول
امید ظریف 13 200 23.05 سوم
محمد مشهد یان 13 200 no حذف
علیرضا فرح 13 200 26.39 حذف
         
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 7 مهر 1397 :: نویسنده : علی اصغر هادی زاده
با توجه به اینکه دوستان می خواهند برنامه تمرینی خود را برای مسابقات کشوری تنظیم کنند به اطلاع می رساند مسلبقات بانوان 97/9/3 و اقایان97/9/6 برگزار خواهد شدنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
ردیف تاریخ ساعت كلاس ماده نام نام خانوادگی مرحله
1 16/7/1397 8:36 13/12 نیزه حسینی،عزیزی نهایی
2 16/7/1397 9:22 12 200متر وحید علی نجیمی مقدماتی
3 16/7/1397 9:40 13 200متر مشهدیان،ظریف،فرح مقدماتی
4 16/7/1397 9:56 11 وزنه هاجر تكتاز نهایی
5 16/7/1397 10:30 13/12 نیزه حسینی، عزیزی توزیع مدال
6 16/7/1397 16:20 11 وزنه  تكتاز توزیع مدال
7 16/7/1397 17:50 13/12 1500متر گودرزی،مهدوی كیا فینال
8 16/7/1397 19:08 12 200متر وحید علی نجیمی فینال
9 16/7/1397 19:14 13 200متر مشهدیان،ظریف،فرح فینال
10 16/7/1397 19:32 13/12 1500متر گودرزی،مهدوی كیا توزیع مدال
11 16/7/1397 20:14 12 200متر علی نجیمی توزیع مدال
12 16/7/1397 20:20 13 200متر مشهدیان،ظریف،فرح توزیع مدال
13 17/7/1397 8:30 11 وزنه آرخی،اولاد،لطفی فینال
14 17/7/1397 8:48 13/12 نیزه خانوم مهدوی كیا فینال
15 17/7/1397 9:10 12 200متر هاجر صفرزاده فینال
16 17/7/1397 9:40 12 200متر هاجر صفرزاده توزیع مدال 
17 17/7/1397 10:02 12 وزنه پاكباز،حیدری فینال
18 17/7/1397 10:25 13 100متر ظریف مقدماتی
19 17/7/1397 10:35 12 100متر نجیمی خسروانی مقدماتی
20 17/7/1397 11:46 11 وزنه آرخی،لطفی،اولاد توزیع مدال
21 17/7/1397 11:52 13/12 نیزه بانوان مهدوی كیا توزیع مدال
22 17/7/1397 16:08 12 وزنه پاكباز،حیدری توزیع مدال
23 17/7/1397 18:01 13 100متر ظریف توزیع مدال
24 18/7/1397 8:34 11 دیسك اولاد،آرخی،لطفی نهایی
25 18/7/1397 9:16 12 100متر هاجر صفرزاده مقدماتی
26 18/7/1397 11:08 11 دیسك اولاد،آرخی،لطفی توزیع مدال
27 18/7/1397 16:32 13 400متر مشهدیان،ظریف، فرح مقدماتی
28 18/7/1397 17:19 12 100متر علی نجیمی،خسروانی فینال
29 18/7/1397 17:43 12 100متر هاجر صفرزاده فینال
30 18/7/1397 18:50 12 100متر علی نجیمی،خسروانی توزیع مدال
31 18/7/1397 19:14 12 100متر هاجر صفرزاده توزیع مدال
32 19/7/1397 8:30 12 طول خسروانی فینال
33 19/7/1397 8:52 12 400متر گودرزی- صفرزاده مقدماتی
34 19/7/1397 9:04 13 400متر مهدوی كیا نهایی
35 19/7/1397 9:10 13 400متر مشهدیان،فرح،ظریف نهایی
36 19/7/1397 9:46 12 400متر علی نجیمی مقدماتی
37 19/7/1397 10:06 13 400متر مشهدیان،فرح،ظریف توزیع مدال
38 19/7/1397 10:12 12 طول خسروانی توزیع مدال
39 19/7/1397 16:08 12 دیسك خانوم محمودی توزیع مدال
40 19/7/1397 17:04 12 400متر علی نجیمی فینال
41 19/7/1397 17:34 12 400متر گودرزی،صفرزاده نهایی
42 19/7/1397 17:58 12 400متر علی نجیمی توزیع مدال
43 19/7/1397 18:46 12 400متر گودرزی،صفرزاده توزیع مدال
44 19/7/1397 19:42 11 1500متر اسلامی نهایی
45 19/7/1397 19:49 13/12 1500متر الهی،دیانی نهایی
46 19/7/1397 20:14 11 1500متر اسلامی توزیع مدال
47 19/7/1397 20:20 13/12 1500متر الهی،دیانی توزیع مدال
48 20/7/1397 8:32 12 دیسك پاكباز،حیدری،شمشیری نهایی
49 20/7/1397 8:34 43445 طول گودرزی نهایی
50 20/7/1397 9:46 12 دیسك پاكباز،حیدری،شمشیری توزیع مدال
51 20/7/1397 11:02 43445 طول گودرزی توزیع مدال 
52 20/7/1397 16 11 دیسك هاجر تكتاز نهایی
53 20/7/1397 17:15 11 دیسك هاجر تكتاز توزیع مدال
54 20/7/1397 17:27 11 5000متر اسلامی نهایی
55 20/7/1397 17:47 13/12 5000متر الهی،دیانی نهایی
56 20/7/1397 18:52 11 5000متر اسلامی توزیع مدال
57 20/7/1397 18:58 13/12 5000متر الهی ،دیانی توزیع مدال
58 19/7/97 0:00 13 400متر مهدوی کیا توزیع مدال
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات