تبلیغات
انجمن دو و میدانی معلولین
 
انجمن دو و میدانی معلولین
جمعه 7 اردیبهشت 1397 :: نویسنده : علی اصغر هادی زاده

پرش طول کلاس 11
حجتالله مزارعی فارس 11 247
علیرضا غوری فارس 11 248
پرش طول کلاس12
نام و نام خانوادگی  استان کلاس شماره سینه
میلاد خانلرزاده مازندران 12 206
امیر خسروانی بوشهر الف 12 231
بهرام طاهر پور لرستان 12 270
محمد امین مونسی هرمزگان 12 275
ابوالفضل مهدی زاده کرمان ب 13 288
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نیزه کلاس 12و13
نام و نام خانوادگی  استان کلاس شماره سینه
مهدی محمد بیگی قزوین 12 213
علی پیروج کهکیلویه و بویر احمد 12 222
سید عرفان حسینی بوشهر الف 13 229
سجاد نیک پرست بوشهر الف 12 292
بهزاد عزیزی لرستان 13 269
علی جهانتیغ هرمزگان 12 277
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 7 اردیبهشت 1397 :: نویسنده : علی اصغر هادی زاده
وزنه کلاس11
نام و نام خانوادگی  استان کلاس شماره سینه
قاسم نظری اذربایجان غربی 11 203
رحمان زمانی مازندران 11 205
حمید حیدری خراسان شمالی 11 207
مهدی اولاد تهران 11 220
دانیال زراعتکار هرمزگان 11 234
رضا حاجی پور هرمزگان 11 236
رضا رحمی لرستان.ب 11 273
مجید عباس زاده کرمان ب 11 289
وزنه کلاس 12
نام و نام خانوادگی  استان کلاس شماره سینه
مهدی محمد بیگی قزوین 12 213
یاسر حسنی ها قزوین 12 214
سامان پاکباز کهکیلویه و بویر احمد 12 221
علی شمشیری بوشهر الف 12 233
جعفر شریفی خوزستان 12 253
هانی عساکره خوزستان 12 254
حسین سعیدی بوشهر ب 12 261
حسن باجوند لرستان  12 268
علی جهانتیغ هرمزگان 12 277
مسعود حیدری لرستان 12 290
امیر حسین حسنی همدان . ب 12 291
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دیسک کلاس 12
نام و نام خانوادگی  استان کلاس شماره سینه
یاسر حسنی ها قزوین 12 214
سامان پاکباز کهکیلویه و بویر احمد 12 221
حمید رضا صفاری فرد اصفهان 12 226
علی شمشیری بوشهر الف 12 233
حسین سعیدی بوشهر ب 12 261
حسن باجوند لرستان  12 268
مسعود حیدری لرستان 12 290
امیر حسین حسنی همدان . ب 12 291
دیسک کلاس 11
نام و نام خانوادگی  استان کلاس شماره سینه
قاسم نظری اذربایجان غربی 11 203
رحمان زمانی مازندران 11 205
حمید حیدری خراسان شمالی 11 207
مهدی اولاد تهران 11 220
اریان لطفی اصفهان 11 225
دانیال زراعتکار هرمزگان 11 234
رضا احمدی زنجان 11 258
مجید عباس زاده کرمان ب 11 289
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 7 اردیبهشت 1397 :: نویسنده : علی اصغر هادی زاده
5000متر کلاس 12و13
نام و نام خانوادگی  استان کلاس شماره سینه
محمد جعفر نژاد اذربایجان غربی 13 202
صادق مهدی قزوین 13 212
علی الهی اصفهان 12 223
مهدی سیاری همدان 13 239
میکائیل دیانی خوزستان 12 252
امیر حسین طاهری زنجان 12 256
محمد علی محمدی زنجان 13 259
سوران محمدی بوشهر ب 12 262
محمد مولایی لرستان 12 271
5000متر کلاس11
نام و نام خانوادگی  استان کلاس شماره سینه
محمد رضا وطن فدا اذربایجان غربی 11 201
اسلام قره جلو زنجان 11 255
غفور نادری ایلام 11 282

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 7 اردیبهشت 1397 :: نویسنده : علی اصغر هادی زاده
1500کلاس11
نام و نام خانوادگی  استان کلاس شماره سینه
مهدی مهدیزاده اذربایجان غربی 11 200
محمد رضا وطن فدا اذربایجان غربی 11 201
حسن قاسمی تهران 11 215
حمید اسلامی همدان 11 243
اسلام قره جلو زنجان 11 255
غفور نادری ایلام 11 282
1500کلاس12و13
نام و نام خانوادگی  استان کلاس شماره سینه
محمد جعفر نژاد اذربایجان غربی 13 202
ابوالفضل حسن پور قزوین 13 211
صادق مهدی قزوین 13 212
کیوان حسن بیگی تهران 13 217
علی الهی اصفهان 12 223
هادی نوبری اصفهان 13 227
علرضا فرح فارس 13 245
حسن عسگری فارس 12 246
میکائیل دیانی خوزستان 12 252
امبر حسین طاهری زنجان 12 256
محمدعلی محمدی زنجان 13 259
سوران محمدی بوشهر ب 12 262
سجاد محمدی راد ایلام 13 280
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 7 اردیبهشت 1397 :: نویسنده : علی اصغر هادی زاده
400متر کلاس11
نام و نام خانوادگی  استان کلاس شماره سینه
مهدی مهدیزاده اذربایجان غربی 11 200
حسن قاسمی تهران 11 215
علی اصغر اکبری مقدم تهران 11 216
عقیل رنجبری هرمزگان 11 276
400مترکلاس12
وحید علی نجیمی همدان 12 241
حسن عسگری فارس 12 246
فرزاد کرمی زنجان 12 257
احسان صادقی ورکی البرز 12 264
عبادالله جعفری ایلام 12 281
مجید پگاه کرمان الف 12 283
مجتبی رضایی کرمان الف 12 286
400متر کلاس 13
نام و نام خانوادگی  استان کلاس شماره سینه
ابوالفضل حسن پور قزوین 13 211
محمد مشهدیان اصفهان 13 224
هادی نوبری اصفهان 13 227
علیرضا فرح فارس 13 245
میلادغلام رضا زاده فارس 13 249
محمد فتحی کردستان 13 250
طاها کاشیان جو مسجدی البرز 13 265
احمد ساویی البرز 13 267
سجاد محمدی راد ایلام 13 280
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 7 اردیبهشت 1397 :: نویسنده : علی اصغر هادی زاده
100متر کلاس 11
نام و نام خانوادگی  استان کلاس شماره سینه
محمد براتی بریمانلو خراسان شمالی 11 208
امین سلطانی خراسان شمالی 11 210
ارش خسروی بوشهر الف 11 232
محمد پودینه هرمزگان 11 235
مهرداد نجفی همدان 11 237
عقیل رنجبری هرمزگان 11 276
حمیدرضا حافظی کرمان الف 11 287
امیر حین رجبی اصفهان 11 228
100مترکلاس12
نام و نام خانوادگی  استان کلاس شماره سینه
سلیمان عبداللهی اذربایجان غربی 12 204
میلاد خانلرزاده مازندران 12 206
سیدمحمد فرخاری تهران 12 218
سید حبیب حسینی بوشهر الف 12 230
امیر خسروانی بوشهر الف 12 231
مهرداد مرادی همدان 12 240
ناصر حسن پور بوشهر ب 12 260
ناصر حسن پور بوشهر ب 12 260
محمد مهدی جوزی البرز 12 263
بهرام طاهر پور لرستان 12 270
ذبیح الله نجفیان ایلام 12 279
عبادالله جعفری ایلام 12 281
ابوالفضل نجف آبادی کرمان الف 12 284
یاسر شجاعی باغینی کرمان الف 12 285
100متر کلاس 13
نام و نام خانوادگی  استان کلاس شماره سینه
محمد قائمی مقدم خراسان شمالی 13 209
عباس احمدی تهران 13 219
علی ملکی همدان 13 238
محمد رضا محمد زاده همدان 13 242
امید ظریف فارس 13 244
دانیال جمشیدیان البرز 13 266
سام عرب زاده لرستان 13 272
مصطفی امیری لرستان 13 274
پوریا علی پناهی ایلام 13 278
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پرش طول کلاس 12
خدیجه طهماسبیان تهران 102 12 طول
الناز عیوضی مازندران 166 12 طول
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نیزه کلاس12و13
سمیه عطایی اصفهان  109 13
عذرا مهدوی کیا بوشهر 116 13
اثمرزارعی زنجان 157 12
معصومه حسنی تجدد زنجان 158 12
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 7 اردیبهشت 1397 :: نویسنده : علی اصغر هادی زاده
دیسک   کلاس 11
هاجر تکتاز تهران 100 11 دیسک
خدیجه عبدی تهران 103 11 دیسک
دیسک کلاس 12
فائزه کریمی جهان ابادی خراسان رضوی 167 12 دیسک
راضیه محمودی اصفهان 107 12 دیسک
فاطمه صفاری فرد اصفهان 108 12 دیسک
ارزو خورشیدی فارس 142 12 دیسک
سمیه مرادی لرستان 150 12 دیسک
مهسا کاظمی زنجان 159 12 دیسک
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 7 اردیبهشت 1397 :: نویسنده : علی اصغر هادی زاده
وزنه کلاس 11و12
فاطمه طاهر پور کهکیلویه و بویر احمد 105 12
راضیه امیرخانی اصفهان 106 12
سمیه عطایی اصفهان 109 13
زهرا توسلی قم 168 12
زهرا درویشی همدان 123 12
ارزو خورشیدی فارس 142 12
سمیه مرادی لرستان 150 12
سمیه ولدی لرستان 151 12
هاجر تکتاز تهران 100 11
خدیجه عبدی تهران 103 11
زهرا عبدلی قم 114 11
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
1500متر کلاس 11
نرجس قاسمی هرمزگان 126 11
اسرا مرادی کردستان 140 11
فاطمه فتحی پور فارس 145 11
الهه قلی فلاح زنجان 153 11
فاطمه زینیوند ایلام 161 11
ذلیخا زارعی ایلام 163 11
1500متر کلاس 12و13
فاطمه شهبازی همدان 121 12
روژین رستمی کردستان 127 12
میترا طبایی البرز 147 12
لیلا جعفری زنجان 156 12
اکرم ساسان پور همدان 168 12
بهاره اشکن تهران 104 13
حکیمه گودرزی بوشهر 115 13
عذرا مهدوی کیا بوشهر 116 13
فاطمه امیر زادگانی فارس 143 13
مریم مرادی لرستان 149 13
طیبه کاظم زاده ایلام 162 13
بهاره اشکن تهران 104 13
حکیمه گودرزی بوشهر 115 13
عذرا مهدوی کیا بوشهر 116 13
فاطمه امیر زادگانی فارس 143 13
مریم مرادی لرستان 149 13
طیبه کاظم زاده ایلام 162 13
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 7 اردیبهشت 1397 :: نویسنده : علی اصغر هادی زاده
400متر کلاس 11
اسرا مرادی کردستان 140 11
فاطمه زینیوند ایلام 161 11
400متر کلاس 12
پریا حسنی تهران 101 12
پرستو حضرتی همدان 120 12
راضیه شریفی همدان 122 12
مهدیه مرتضوی هرمزگان 125 12
اسرا مرادی کردستان 140 11
میترا طبایی البرز 147 12
فاطمه زینیوند ایلام 161 11
ایدا مریدی ایلام 164 12
مهسا برابر ایلام 165 12
400متر کلاس 13
فاطمه امیر زادگانی فارس 143 13
ارزو محبی منش همدان 117 13
معصومه محبی منش همدان 118 13
مریم مرادی لرستان 149 13
زهرا پناهی لرستان 152 13
مریم خوش اقبال کردستان 141 13
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 7 اردیبهشت 1397 :: نویسنده : علی اصغر هادی زاده
200متر 11
فاطمه بدیعیان پور هرمزگان 124 11
شهلا عبدی کردستان 128 11
روناک قاسمی کردستان 129 11
فاطمه طهماسبی فارس 146 11
حدیث رحمی لرستان 148 11
سهیلا حیدری زنجان 154 11
زهرا نعمتی زنجان 155 11
ذلیخا زارعی ایلام 163 11
200متر 12
هاجر صفرزاده اصفهان 112 12
مهدیه مرتضوی هرمزگان 125 12
سحر میر سلیمانی فارس 144 12
ایدا مریدی ایلام 164 12
مهسا برابر ایلام 165 12

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 54 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :