انجمن دو و میدانی معلولین
یکشنبه 7 شهریور 1395 :: نویسنده : علی اصغر هادی زاده
من تا یادم می آید بحث اعتیاد ، قاچاقچی مواد مخدر و مبارزه با آن در کشور بوده و همچنان ادامه دارد.در دوران کودکی در خیلی از محافل ِ بخصوص درمحافلی که افراد سنین باالحضور داشتند بساط تریاک پهن بود .گاهی دارو خانه که می رفتیم شاهد معتاد هایی بودیم که می آمدند و جیره تریاک کوپنی خود را می گرفتند و می رفتند.سن اعتیاد بسیار باال بود. در دوران جوانی شاهد بروز مواد دیگری به نام هروئین بودیم که متاسفانه بیشتر قشر جوان را هدف قرار داده بود و در خیابانها و پارک ها و.. شاهد پرپر شدن جوانان این مرز و بوم بودیم اما خیلی فرا گیر نبود. من تا به یاد دارم نیروهای مخلص و از جان گذشته در راه مبارزه با قاچاقچیان گام های بزرگی برداشتند .شهدای زیادی در این راه داده شد و بسیاری از نیرو ها سالمتی خود را از دست دادند .یاد و خاطره همه شهدای عزیز نیروی انتظامی ، ارتش و سپاه و ...که در راه مبارزه با قاچاقچیان جان خود را از دست دادند گرامی داشته و برای همیشه قدردان آنها بوده و هستیم و به خانواده این عزیزان نیز ادای احترام می کنیم.در یک نگاه می توان متوجه شد نیروهای جان بر کف چه تالش های گسترد ه ای را برای مبارزه با قاچاقچیان انجام داده اند به این آمار توجه کنید واقعا تکان دهنده است. در سال 94 دو هزار و 522 عملیات علیه قاچاقچیان انجام شده، ُن مواد مخدر کشف شده ، 3017 باند قاچاق متالشی شده و 618 ت 200 آشپزخانه تولید شیشه منهدم شده است.اما ایا موفق به مبارزه جدی با اعتیاد بود ه ایم ؟ ساالنه صد ها قاچاقچی دستگیر و اعدام میشوند، تعداد زیادی از نیروهای مخلص و جان بر کف ما به شهادت ُن مواد مخدر کشف و نابود میشود اما چرا هر می رسند و چندین ت روز شاهد نابودی بخشی از بهترین نیرو های انسانی خود بخصوص جوانان مملکت خود هستیم؟چرا با این همه دستگیری، زندان و اعدام هنوزسایه شوم قاچاق و قاچاقچی بر سر این ملت هست؟ نزدیک به 80درصد زندانی ها و اعدامی ها مرتبط با مواد مخدر است .جواب این چرایی را باید ابتدا در سود کالن این تجارت جستجو کرد. بر اساس یک تحقیق مشخص میشود که قاچاقچیان مواد مخدر در ایران ساالنه سه میلیارد دالر سود به جیب میزنند و در دنیا ساالنه 68 میلیارد دالر سود قاچاقچیان است.در یک محاسبه ساده متوجه میشویم که بعد از نفت باالترین گردش مالی در مواد افیونی است که حتی از قاچاق اسلحه نیز باالتر است.قاچاقچیان نه تنها دست از این تجارت پر سود و وسوسه انگیز بر نداشته و نخواهند داشت بلکه با استفاده از علوم مختلف پزشکی نسبت به تولید مواد صنعتی و با بهره گیری از علوم اجتماعی و جامعه شناسی و روانشناسی نسبت به شناسایی جامعه هدف فعال تر و البته با خطر کمتری مواجه و سود بیشتری عاید خود کنند. آنچه مهم است و آمار و ارقام نشان می ِ دهد یک راه موجود ، مبارزه جدی و بی امان با قاچاق و قاچاقچی مواد مخدر است ولی همه راه این نیست چرا که تجربه ثابت کرده علیرغم موفقیت های فراوان در این راه تاثیر چندانی در ریشه کن کردن اعتیاد در جامعه نداشته ایم.امروزه با تغییر در الگوی مصرف از تریاک و حشیش و هروئین و... به مواد صنعتی متاسفانه قشر عظیمی از جوانان را در گیر با اینگونه مواد کرده است بطوری که سن اعتیاد را به 14 سال و گرایش بانوان را به سه برابر افزایش داده است.امروز متاسفانه در هر محل و حتی در قلب هر شهر ممکن است افراد سود جو و فرصت طلب نسبت به تولید مواد اقرام نمایند. وقتی متوجه این خطر بزرگ میشویم که بدانیم در ایران نزدیک به سه میلیون معتاد داریم و تاسف بیشتر این است که گردش سه میلیارد دالری مواد مخدر تنها 120 میلیارد تومان بودجه مبارزه با مواد مخدر است. گرچه تالش زیادی صورت گرفته تا با کمک بخش خصوصی ، نهادهای مردمی ، و دولت مراکزی را برای ترک اعتیاد فعال و نسبت به درمان افراد معتاد اقدام نمایند که جای تقدیر و تشکر دارد ولی واقعیت این است که آمار نشان می دهد حد اکثر در دنیا 20 و در ایران 15 در صد توانسته اند از شر اعتیاد خالصی پیدا نمایند و پاک شوند. بنده اعتقاد دارم حال که تغییر الگوی مصرف از مواد سنتی به صنعتی تغییر یافته و این تغییر باعث امنیت بیشتر تولید کنندگان مواد مخدر و در نتیجه افزایش مصرف در جامعه بخصوص در کودکان و جوانان و با کمال تاسف در بین زنان شده ایم ، آمار 68 درصدی مبتالیان به ایدز را که به معتادان تزریقی تعلق دارد را نیز اضافه کنیم باید چاره ای جدی مبتنی بر علم روز و تغییر در نوع مبارزه داد. صرفا مبارزه با قاچاق و قاچاقچی همانطور که تا کنون مشکل ما را حل نکرده و ریشه اعتیاد نه تنها کنده نشده بلکه رو به افزایش است و حتی به زندان های ما هم کشیده شده است باید یک جهاد همگانی و با حضور دلسوزانه همه ملت صورت پذیرد و دولت و مردم با کمک یکدیگر راهکارهای عملی برای پیشگیری انجام پذیرد. در یک جمله در راستای مبارزه همه جانبه با سودا گران مرگ به بحث پیشگیری اهمیت بیشتری داده شود.ابتدا باید ریشه گرایش جوانان به مواد مخدر و روان گردان ها را شناسایی کنیم و سپس عمال تاکید می کنم عمال کار فرهنگی در این زمینه را در اولویت قرار دهیم.خیلی از محققین زمینه های اعتیاد را فقر،بیکاری، طالق ، و... میدانند به طور حتم این موارد تاثیر گذار است اما باید بررسی بیشتری صورت پذیرد که چرا اعتیاد در بین نوجوانان و جوانان رو به گسترش است . ریشه یابی این موضوع می طلبد که جامعه شناسان و روانشناسان و متخصصین علوم تربیتی و ... مشترکا کار تحقیقی انجام و البته راهکار هم ارائه دهند. موضوع پیچید تر از حدث و گمان و نظرهای سطحی است.امروز دانش اموزو جوانان برای درس خواندن، ورزش کردن، تفریح کردن ، بیدار ماندن ، دوری از استرس ، مقابله با شکست در زمینه های مختلف و... رو به قرص ها و داروهای می آورند که بسیاری از آنها نمی دانند چه کار خطر ناکی را در حال انجام هستند و زمانی متوجه میشوند که دیگر کار از کار گذشته.جامعه بخصوص خانواده ها باید در این خصوص حساسیت بیشتری از خود نشان دهند. راهکارهایی که به نظر می رسد باید انجام شود: فرهنگ سازی مناسب برای جلوگیری گرایش جوانان به اعتیاد، آگاهی دادن به مردم با نظام رسانه ای و بخصوص صدا و سیما، استفاده از فضای مجازی برای آگاهی دادن به جامعه، آگاهی دادن به خانواده ها ، معلمین ، اساتید دانشگاه ها ، باال بردن آگاهی مربیان و دست اندرکاران ورزش، استفاده از گروه ها و افراد مرجع مانند هنرمندان ، ورزشکاران ، سیاستمداران و.. در خصوص مضرات مواد مخدر، ورود جدی دستگاه های فرهنگی به این عرصه مهم ، استفاده از تجربه کشور های موفق در مبارزه با مواد مخدر در پایان این سوال را از دستگاه های فرهنگی کشور داریم که سهم میلیاردها تومان اعتبار وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، صدا و سیما ، ستاد امر به معروف و نهی از منکر ، بسیج و ...و عالوه بر آ ن بیش از هزار میلیارد تومان که در جدول شماره 17 پیوست بودجه سال 95 به دهها دستگاه و اشخاص حقیقی و حقوقی داده میشود برای آموزش و بخصوص پیشگیری از اعتیاد جوانان مملکت چقدر است و آ یا اصوال خود را موظف به این امر خطیر می دانند یا نه؟ در شرایط کنونی بیشتر از مبارزه با قاچاقچی باید با کار صحیح فرهنگی جوانان را هشیار و بازار سودا گران مرگ را کساد نمود. به امید رسیدن به جامعه ای پاک و عاری از اعتیادنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 7 شهریور 1395 :: نویسنده : علی اصغر هادی زاده

بخشندگی و دست و دلبازبودن: 


فرد نرمال، فقط دریافت‌کننده محبت نیست و خود نیز به دیگران مهر می‌ورزد، بنابراین فردی که 


همنوعش برایش مهم نیست و روابط عاطفی‌اش با فرزند، همسر، دوست، خواهر و برادر و... کند یا 

ضعیف است یا برعکس آنقدر روابط عاطفی‌اش بیش از حد می‌شود که به وابستگی می‌انجامد 

نرمال نیست
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 7 شهریور 1395 :: نویسنده : علی اصغر هادی زاده
بر اساس پیگیریهای انجام شده مسابقات دو و میدانی نابینایان و کم بینایان قرار است طبق برنامه ذیل در مشهد مقدس برگزار گردد
خانمها : ورود 12 مهر بعد از ظهر و خروج 14 مهر بهد از ظهر
آقایان : ورود 14 مهر بعداز ظهر و خروج 16 مهر بعد از ظهر
این برنامه قطعی نیست  و صرفا جهت اطلاع می باشد بعد از رسیدن ارنج تیم ها بخشنامه مربوطه به استانها اعلام خواهد شد
اخرین مهلت ارسال ارنج نابینایان 30 شهریور می باشد و با توجه به فاصله محدود تا زمان مسابقات بعد از تاریخ فوق تیمی پذیرفته نخواهد شد
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 6 شهریور 1395 :: نویسنده : علی اصغر هادی زاده

 دیگران را ببخش نه به این دلیل که دیگران لیاقت بخشش تو را دارند بلکه به این دلیل که تو لیاقت داری که همواره آرامش داشته باشی .

اگر همواره مانند گذشته بیندیشید ٬ همیشه همان چیزهایی را بدست می آورید که تا بحال کسب کرده اید.

اگر نتوانید آنچه را که دوست دارید بدست آورید . مجبور می شوید آنچه را که دارید دوست بدارید .

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 5 شهریور 1395 :: نویسنده : علی اصغر هادی زاده
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 5 شهریور 1395 :: نویسنده : علی اصغر هادی زاده
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 5 شهریور 1395 :: نویسنده : علی اصغر هادی زاده

شب گذشته و در آستانه اعزام کاروان فرهنگی، ورزشی منا به بازی های پارالمپیک ریو، مراسم معنوی دعا و نیایش در جوار مزار شهید گمنام دفاع مقدس و در محل فدراسیون برگزار شد.

در این مراسم، حجت الاسلام و المسلمین راشد یزدی، به ایراد سخنرانی پرداخت و نماز جماعت مغرب و عشا نیز به امامت وی برگزار شد و حاج مهدی سماواتی نیز دعای کمیل را قرائت کرد.

عکس: رضا جوشقانی

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 3 شهریور 1395 :: نویسنده : علی اصغر هادی زاده

 

وضعیت دو ومیدانی در پارالمپیک ها

    

ردیف

سال

محل برگزاری

مرد

زن

طلا

نقره

برنز

1

1988

سئول

12

-

3

1

3

2

1992

بارسلونا

14

-

-

2

1

3

1996

آتلانتا

7

-

7

4

1

4

2000

سیدنی

11

1

9

1

15

5

2004

آتن

25

3

4

2

9

6

2008

پکن

13

1

2

2

1

7

2012

لندن

14

2

5

5

3

8

2016

ریو

23

3

؟

؟

؟

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 3 شهریور 1395 :: نویسنده : علی اصغر هادی زاده
میگنا - روان پزشکان به که می گویند نرمال؟ 

اخلاق بخش عمده‌ای از پیکره نرمال بودن را تشکیل می‌دهد. اخلاق، انسان را وادار به پیروی از برخی باورهای ارزشی و متعالی 

می‌کنند. ما در روان‌شناسی، انسان را مظهر تعالی خداوند می‌دانیم. یعنی ایمان به خداوند، ایمان به ارزش‌ها، ایمان به مقدسات 

تعریف شده که بخشی از آن به مقدسات و ارزش‌های متعالی برمی‌گردد و بخشی از آن نیز به اخلاق و صفات خوب متعالی مانند 

توکل، امید و... مربوط می‌شود و فرد نرمال چنین اخلاقی دارد و به آنها تمسک می‌جوید
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 2 شهریور 1395 :: نویسنده : علی اصغر هادی زاده

- صداقت و رفتار اخلاقی

- احترام به دیگران

- عدم تحملِ تبعیض و آزار و اذیت

- بازی جوانمردانه

- تبعیت از قانون، قواعد و مقررات

- جلوگیری از تعارض منافع

- شفافیت و اطاعت

- مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی

- مبارزه علیه مواد مخدر و دوپینگ


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
برای آگاهی از برنامه ی مسابقات ملی پوشان دوومیدانی در پارالمپیک ریو 2016، روی لینک زیر و سپس روی دریافت لینک دانلود و در پایان روی دانلود فایل کلیک کنید:


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 1 شهریور 1395 :: نویسنده : علی اصغر هادی زاده


تیم والیبال نشسته، مدال نقره


تیم فوتبال 7 نفره، مدال برنز


پیمان نصیری، دارنده ی مدال طلای دو 1500 متر


محسن کائیدی، دارنده ی مدال طلای پرتاب نیزه و مدال نقره ی پرتاب وزنه


جواد حردانی، دارنده ی مدال طلای پرتاب دیسک و مدال برنز پرتاب وزنه


جلیل باقری، دارنده ی مدال طلای پرتاب وزنه


علی حسینی، دارنده ی مدال طلای وزنه برداری


سیامند رحمان، دارنده ی مدال طلای وزنه برداری


نادر مرادی، دارنده ی مدال طلای وزنه برداری


مجید فرزین، دارنده ی مدال طلای وزنه برداری


محمد خالوندی، دارنده ی مدال طلای پرتاب نیزه


زهرا نعمتی، دارنده ی مدال طلای تیر و کمان


مهرداد کرم زاده، دارنده ی مدال نقره پرتاب دیسک


کامران شکری، دارنده ی مدال نقره پرتاب نیزه


روح اله رستمی، دارنده ی مدال نقره وزنه برداری


عبدالرضاجوکار، دارنده ی مدال نقره پرتاب نیزه


ساره جوانمردی، دارنده ی مدال برنز تیراندازی


علی صادق زاده، دارنده ی مدال برنز وزنه برداری


فرزاد سپه وند، دارنده ی مدال برنز پرتاب دیسک


علی محمد یاری، دارنده ی مدال برنز پرتاب دیسک


لوگوی بازی ها
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 31 مرداد 1395 :: نویسنده : علی اصغر هادی زاده
حاج اقا سلام
برگه ارنج استانهای اش-تهران-خ رضوی-مازندران-اغ - إیلام- قزوین- اصفهان- سمنان- هرمزگان- كردستان- خ شمالی- البرز- زنجان- لرستان- چهار محال - كرمانشاه - كرمان 
هنوز نرسیده
لطفا اطلاع رسانی نمایید
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 31 مرداد 1395 :: نویسنده : علی اصغر هادی زاده

آثار بد اخلاقی در ورزش

1-     کاهش عملکرد ورزشکار    

2-     کاهش عملکرد تیمی

3-     کوتاه بودن دوران بازیگری

4-     منفور شدن نزد اذهان عمومی

5-     الگوی نامناسب برای نوجوانان

6-     تاثیرات منفی بر جامعه

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 31 مرداد 1395 :: نویسنده : علی اصغر هادی زاده


مهناز امینی، دارنده مدال طلای رقابتهای اینچئون


محمدخالوندی، دارنده مدال طلای رقابتهای اینچئون


پیمان نصیری، دارنده مدال طلای رقابتهای اینچئون


یونس سیفی پور، دارنده مدال طلای رقابتهای اینچئون


محمد الوان پور، دارنده مدال طلای رقابتهای اینچئون


مسعود حیدری، دارنده مدال طلای رقابتهای اینچئون


صادق بیت سیاح، دارنده مدال طلای رقابتهای اینچئون


جاوید احسانی شکیب، دارنده مدال طلای رقابتهای اینچئون


جلیل باقری، دارنده مدال طلای رقابتهای اینچئون


فرزاد سپهوند، دارنده مدال طلای رقابتهای اینچئون


دانیال سورانی، دارنده مدال طلای رقابتهای اینچئون


علیرضا مختاری، دارنده مدال طلای رقابتهای اینچئون


علیرضا مختاری و عبدالرضا جوکار، دارندگان مدال طلا و نقره


فائزه کرمانی، دارنده مدال نقره رقابتهای اینچئون


اعظم خدایاری، دارنده مدال نقره رقابتهای اینچئون


حسن دهقانی، دارنده مدال نقره رقابتهای اینچئون


هاشمیه متقیان، دارنده مدال نقره رقابتهای اینچئون


جلال خاکزادیه، دارنده مدال نقره رقابتهای اینچئون


فاطمه منتظری، دارنده مدال نقره رقابتهای اینچئون


فالح ناصری پوران، دارنده مدال نقره رقابتهای اینچئون


مهرداد کرم زاده، دارنده مدال نقره رقابتهای اینچئون


لیلا ملکی، دارنده مدال نقره رقابتهای اینچئون


سیامک صالح فرج زاده، دارنده مدال برنز رقابتهای اینچئون


علی الفتلاوی، دارنده مدال نقره رقابتهای اینچئون


مریم سلطانی، دارنده مدال برنز رقابتهای اینچئون


مرضیه صدقی، دارنده مدال برنز رقابتهای اینچئون


رسول میرشکاری، دارنده مدال برنز رقابتهای اینچئون


محسن مجیدی، دارنده مدال برنز رقابتهای اینچئون


علی محمدیاری، دارنده مدال طلا و نقره رقابتهای اینچئون


مهدی مرادی، دارنده مدال برنز رقابتهای اینچئون


اینچئون 2014


اینچئون 2014


اینچئون 2014


اینچئون 2014


اینچئون 2014


اینچئون 2014


اینچئون 2014


اینچئون 2014


اینچئون 2014


اینچئون 2014


اینچئون 2014


اینچئون 2014


اینچئون 2014


اینچئون 2014


اینچئون 2014


اینچئون 2014


اینچئون 2014


اینچئون 2014
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 27 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :